';

Koně jsou nejlepšími učiteli

Koně jsou mistři neverbální komunikace. Porozumí nám pouze v případě, že se naše komunikace opírá o pravdivé vnitřní pocity. Pokud například „rozhodnost“ jen předstíráme, nerozumí tomu. Můžeme si pomáhat hlasitým projevem, zastrašovat je různými předměty, ale pokud pocit opravdové „rozhodnosti“ nepůjde přímo z nás, nebudou reagovat.

Training Objectives and Outcomes

  • Vedoucí pracovníci nebo manažeři z různých oddělení společnosti získají díky výcviku s asistencí koní nové dovednosti, které jsou pak schopni uplatnit v profesním životě.

  • Účastníci programu dostávají zprvu různé jednoduché úkoly, jako například vést koně na vodítku, řídit ho kolem překážek, pracovat se zavázanýma očima jen podle doteku, aby si vybudovali vzájemný respekt i důvěru.

  • Skupina si vytvoří svojí vlastní cestu, aby dosáhla výsledku, a posílí tím sebedůvěru, asertivitu a kreativní myšlení.

K vytvoření dobrého vztahu s koněm je důležitá především vzájemná důvěra a respekt. Kromě toho nám ale koně pomáhají získávat další dovednosti, jako například všímavost, zvídavost a schopnost se plně soustředit.

Koučink s koňmi výcvikové programy

Co koučink s koňmi nabízí

  1. Zážitkovou formu výcviku za účasti koní v roli “koučů” a “lektorů”, díky kterým se dozvíme víc o sobě i o ostatních a dosáhneme tak většího sebe-uvědomění.
  2. Jedinečnou příležitost věnovat se širokému záběru osobních i profesních témat, kreativní a inspirativní cestou, která rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti.

Napsali o nás