Cesta k nalezení vnitřní harmonie v přírodě s koňmi

Setkání nabízí příležitost ke spojení či opětovnému spojení se sebou samotným, v obklopení přírodou a ve společnosti koní. Jejich vrozené smysly a citlivé reakce z nich dělají výborné partnery, kteří nám pomáhají zamyslet se nad tím, jak přistupujete k životu a vypořádáváme se jeho neprobádanými oblastmi. Koně nás vedou ke klidnějšímu a více propojenému mentálnímu stavu.

  • You will spend a meaningful & peaceful time with horses, sheep and bees in a quiet, beautiful surrounding.
  • You will learn and practice some simple mindfulness exercises, and the horses will provide instant feedback to help you leverage your inner resources and improve your overall well-being.

  • All interaction with the horses takes place on the ground – there is no riding involved, and no prior horse knowledge is required.

K vytvoření dobrého vztahu s koněm je důležitá především vzájemná důvěra a respekt. Kromě toho nám ale koně pomáhají získávat další dovednosti, jako například všímavost, zvídavost a schopnost se plně soustředit.

Koučink s koňmi
výcvikové programy

Co koučink s koňmi nabízí

  1. Zážitkovou formu výcviku za účasti koní v roli “koučů” a “lektorů”, díky kterým se dozvíme víc o sobě i o ostatních a dosáhneme tak většího sebe-uvědomění.
  2. Jedinečnou příležitost věnovat se širokému záběru osobních i profesních témat, kreativní a inspirativní cestou, která rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti.

Napsali o nás