';

Koně už nepoužíváme jen jako dopravní prostředek, na sport nebo aby nám dělali společnost.

Jejich autentický a nehodnotící postoj umožní účastníkům rozpoznat své neproduktivní modely chování i jejich silné stránky.

Koně nám nastavují zrcadlo a tím nám ukazují vše, co o sobě potřebujeme vědět. Občas v zrcadle uvidíme záblesk naší síly a úspěchu, jindy nám ukáže naše strachy a slabosti.

Cesta koně

Stormy May

Cesta koně je dokument, který Stormy vytvořila, když hledala způsoby jak koně lépe pochopit a pracovat s nimi bez použití bolesti, síly nebo nátlaku. Více informací k nalezení na ourhorses.org.

Koně jsou ve volné přírodě kořistí, a proto mají instinktivní strach z nebezpečí a umějí přečíst záměry ostatních i na velkou vzdálenost. Tato dovednost jim umožňuje s neuvěřitelnou přesností rozpoznat, co opravdu cítíme, i když si toho sami mnohdy ještě nejsme vědomi. Koně nám tak nastavují zrcadlo, ve kterém se odráží to, co se v našem životě právě děje a dávají nám upřímnou zpětnou vazbu, která je katalyzátorem změny.

Díky své velikosti a fyzické síle v nás mohou koně vyvolat různé reakce a emoce v závislosti na našich životních zkušenostech. To vytváří přirozenou příležitost zkoumat mocenské boje, které existují uvnitř našich vztahů.

Koně jsou od přírody velmi zvědavá a společenská zvířata, která se nestarají o ego, vzhled, vzdělání ani nemají žádné postranní úmysly. Žijí plně v přítomném okamžiku a poskytují nám bezpodmínečné přijetí, nejdůležitější nástroj v procesu osobního rozvoje.

Koučink s asistencí koní přináší mnoho výhod

Koně nesoudí

Koně si nevytváří žádné předsudky o tom, kdo jsme, co děláme, nebo co máme na sobě. Jediné co je pro ně důležité, je pocit bezpečí.

Odpovídají okamžitě

Koně jsou ve volné přírodě kořistí. Díky tomu jsou extrémně citliví na veškeré podněty a dávají nám tak okamžitou zpětnou vazbu na naše chování.

Reagují na neverbální komunikaci

Podle slavného výroku psychologa Alberta Mehrabiana je 93% naší komunikace neverbální. Práce s koňmi nám dává ideální příležitost naučit se používat ke komunikaci i řeč těla a tón hlasu.

Odměňují vaše snažení

K vybudování vztahu s koněm, plného vzájemné důvěry, nepomůže síla ani schopnost přetvářky.

Díky jasně určeným základním principům a hranicím nás může kůň následovat s důvěrou a respektem.